Cennik

Ceny usług świadczonych przez biuro ustalane są zawsze
indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem. Cena końcowa zależy
od:
Cennik
formy opodatkowania
formy prawnej
ilości dokumentów księgowych
innych - np. czy Klient jest płatnikiem VAT, czy księgowaniu
podlegają transakcje zagraniczne itp.
Ryczałt, Karta podatkowa + Ewidencje VAT
Książka Przychodów i Rozchodów + Ewidencje VAT
Księgi Rachunkowe + Ewidencje VAT
Obsługa kadrowo - płacowa jednego pracownika
Cena *
od 120 zł
od 190 zł
od 500 zł
35 zł
Rozliczenia PIT za 2010 r. osób niebędących
Klientami biura
Cena *
od 40 zł
* ceny netto
* cena brutto
TWOJE BIURO
RACHUNKOWE