Globico Sp. z o.o.
Ul. Biernackiego 24
80-809 Gdańsk - Chełm
Tel./fax: 058 302-85-87
Tel.: 506-161-193
Tel.: 502-414-479
e-mail:
biuro@globico2.pl
   Kredyt Bank II o/Gdańsk
         35 1500 1171 1211 7003 6982 0000
   VolkswagenBank Polska S.A.
         20 2130 0004 2001 0299 1933 0001
   NIP: 583-27-92-959
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Wydział VII Gospodarczy KRS
KRS nr 0000126539
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN


Kontakt
TWOJE BIURO
RACHUNKOWE